specyfikacje :

  • Temperatura drukowania: 250 ° - 270 ° C
  • Temperatura podkładki: 25 ° -70 ° C
  • Prędkość wydruku: 30 mm/s - 50 mm/s
  • Temperatura zmiękczania: 180 ° C
  • Moduł elastyczności: 2223 ± 199 MPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie: 66,2 ± 0,9 MPa
  • Pakiet: 750 g
  • Szeroką szerokość: 1,75 mm
  • Kolor: czarny