Phrozen Flex Resin BEIGE

Żywica UV odpowiednia do modelowania prototypowego. Read more

Na zamówienie

zł213,80

Producent: Phrozen

Dzięki jego jasnym kolorze żywica nadaje się do malowania po utwardzaniu. Drukuje dobrze i jest kompaktowy z większością drukarek 3D LCD.

Arkusz bezpieczeństwa można znaleźć tutaj .

 

miary ostrzegawcze i bezpieczeństwa:

 

Výstražné a bezpečnostní opatření

Słowo ostrzegawcze: niebezpieczeństwo

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa:
P101 - Jeżeli konieczna jest pomoc lekarska, należy zachować pod ręką opakowanie produktu lub etykietę.
P102 - Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
P201 - Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcjami specjalnymi.
P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/pary/aerozoli.
P272 - Nie usuwać skażonej odzieży roboczej z miejsca pracy.
P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/okulary ochronne/osłonę twarzy.
P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU KONTAKTU Z OCZAMI: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są założone i jeżeli można je łatwo wyjąć. Kontynuować płukanie.
P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM INFORMACJI TOKSYCZNEJ/lekarzem.
P362+P364 - Zdjąć zanieczyszczoną odzież i uprać przed ponownym użyciem.
P391 - Zbierz rozsypany materiał.
P405 - Sklep zablokowany.
P501 - Zawartość/składnik usuwać zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami.
Ostrzeżenie:
H315 - Działa drażniąco na skórę.
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H361fd - podejrzewa się, że działa szkodliwie na zdolność rozrodczą lub na płód matki.
H410 - Działa silnie toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

 

Phrozen Flex Resin BEIGE
Phrozen Flex Resin BEIGE

zł213,80

New product question

Captcha

i

Potrzebujesz porady przy wyborze towaru?

Jesteśmy tu dla Ciebie

+420 572 155 055   (Pn - Pt: 9:00-14:00)
info@na3D.pl

Zaloguj się

Forgotten password

Privacy preferences

Używamy plików cookie, aby usprawnić Twoją wizytę na tej stronie, analizować jej działanie i zbierać dane o jej użytkowaniu. W tym celu możemy korzystać z narzędzi i usług stron trzecich, a zebrane dane mogą być przekazywane partnerom w UE, USA lub innych krajach. Klikając „Akceptuj wszystkie pliki cookie", wyrażasz zgodę na to przetwarzanie. Możesz znaleźć szczegółowe informacje lub dostosować swoje preferencje poniżej.

Privacy declaration

Show details
Our webpage stores data on your device (cookies and browser's storages) to identify your session and achieve basic platform functionality, browsing experience and security.
__cookietype_func__
__cookietype_analytic__
We may use cookies and third party tools to enhance products' and/or services' offer of ourselves or those of our partners, its relevancy to you, based on products or pages you have visited on this site or on other websites.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zaloguj się

Forgotten password

Produkt bol pridaný do košíka
Kontynuować zakupy Zamówienie