Phrozen - Wax-like Castable Resin

Cięcie żywicy woskowej w fioletowej i zielonej. Read more

Kolor

Na zamówienie

zł607,80

Producent: Phrozen

Żywica jest szczególnie odpowiednia do odlewania modeli w biżuterii i stomatologii. Nie wchłania prawie wody i nie pozostawia pozostałości popiołu. Jego właściwości fizyczne przypominają wosk, więc można z nim pracować.

Treść pakietu 500G.

 

Samouczek do czyszczenia i utwardzania

 

miary ostrzegawcze i bezpieczeństwa:

 

Výstražné a bezpečnostní opatření

Phrozen - żywica odlewnicza podobna do wosku
Słowo ostrzegawcze: niebezpieczeństwo

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa:
P101 - Jeżeli konieczna jest pomoc lekarska, należy zachować pod ręką opakowanie lub etykietę produktu.
P102 - Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
P201 - Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcjami specjalnymi.
P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/pary/aerozoli.
P272 - Nie usuwać skażonej odzieży roboczej z miejsca pracy.
P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/okulary ochronne/osłonę twarzy.
P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU KONTAKTU Z OCZAMI: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są założone i jeżeli można je łatwo wyjąć. Kontynuować płukanie.
P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM INFORMACJI TOKSYCZNEJ/lekarzem.
P362+P364 - Zdjąć zanieczyszczoną odzież i uprać przed ponownym użyciem.
P391 - Zbierz rozsypany materiał.
P405 - Sklep zablokowany.
P501 - Zawartość/składnik usuwać zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami.
Ostrzeżenie:
H315 - Działa drażniąco na skórę.
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H361fd - podejrzewa się, że działa szkodliwie na zdolność rozrodczą lub na płód matki.
H410 - Działa silnie toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Phrozen - Wax-like Castable Resin
Phrozen - Wax-like Castable Resin

zł607,80

New product question

Captcha

i

Potrzebujesz porady przy wyborze towaru?

Jesteśmy tu dla Ciebie

+420 572 155 055   (Pn - Pt: 9:00-14:00)
info@na3D.pl

Zaloguj się

Forgotten password

Privacy preferences

Używamy plików cookie, aby usprawnić Twoją wizytę na tej stronie, analizować jej działanie i zbierać dane o jej użytkowaniu. W tym celu możemy korzystać z narzędzi i usług stron trzecich, a zebrane dane mogą być przekazywane partnerom w UE, USA lub innych krajach. Klikając „Akceptuj wszystkie pliki cookie", wyrażasz zgodę na to przetwarzanie. Możesz znaleźć szczegółowe informacje lub dostosować swoje preferencje poniżej.

Privacy declaration

Show details
Our webpage stores data on your device (cookies and browser's storages) to identify your session and achieve basic platform functionality, browsing experience and security.
__cookietype_func__
__cookietype_analytic__
We may use cookies and third party tools to enhance products' and/or services' offer of ourselves or those of our partners, its relevancy to you, based on products or pages you have visited on this site or on other websites.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zaloguj się

Forgotten password

Produkt bol pridaný do košíka
Kontynuować zakupy Zamówienie